How to convert Image to Text?

Tags

, , ,

Chuyển đổi hình ảnh sang chữ:

Me: https://www.facebook.com/phamhoainam1215.info

Advertisements

Lấy ảnh từ Webcam máy tính C#

Tags

, ,

Sử dụng công nghệ Microsoft DirectX là một tập hợp các giao diện lập trình ứng dụng (API) để xử lý các nhiệm vụ liên quan đến đa phương tiện, đặc biệt là chương trình trò chơi và video trên nền tảng của Microsoft. Ban đầu, tên của những API này tất cả đều bắt đầu với Direct, chẳng hạn như Direct3D, DirectDraw, DirectMusic, DirectPlay, DirectSound … DirectX đã được tiếp tục phát triển cho Windows API như Direct2D và DirectWrite. Để hiện thực thành ứng dụng chúng ta cần sử dụng hai thư viện sau: DirectX.Capture.dll và DShowNET.dll.

Trước tiên ta thực hiện tao ra những biến toàn cục.

  public DirectX.Capture.Filter Camera;

            public DirectX.Capture.Capture CaptureInfo;

            public DirectX.Capture.Filters CamContainer;

            Image captureImage;

Trong biến cố From Load chúng ta tạo biến để có thể lấy tất cả những Camera được gắn trên máy tính.

webcam_1webcam_2

 

Bài viết có sử dụng thêm tài liệu ngoài.

SOURCE CODE: https://1drv.ms/u/s!AuxVycbifty1oQdu7WMX1rLZAxDV

Me: https://www.facebook.com/phamhoainam1215.info

Chụp màn hình máy tính C#

Tags

,

Viết một chương trình đơn giản để chụp lại màn hình máy tính 😀

Để hiện thực được chương trình ta thêm vào không gian tên

System.IO, System.Drawing.Imaging.

Mặc định của việc chụp ảnh màn hình máy laptop là sẽ tạo ra tấm ảnh có kích thước bằng kích thước màn hình, với những máy laptop có độ phân giải màn hình cao thì bức ảnh tạo ra sẽ có dụng lượng và kích thước lớn là điều không cần thiết và gây khó khăn trong việc gửi ảnh lên Server. Vì vậy sau khi lấy được ảnh màn hình chúng ta tạo đối tượng để làm thay đổi kích thước ảnh. Để thực hiện được trong hàm FromLoad của ứng dụng chúng ta làm như sau:

ChupManHinh

SOURCE CODE: http://1drv.ms/1tWHQPN

Me: https://www.facebook.com/phamhoainam1215.info

Hướng dẫn sửa những lỗi thường gặp trên máy tính

Tags

, , , , , , ,

Hướng dẫn trên powerpoint:

http://www.slideshare.net/NamPhmHoi1/x-l-li-thng-gp

 

Hướng dẫn trên word:

http://www.slideshare.net/NamPhmHoi1/x-l-li-thng-gp

 

Giả lập lắp ráp máy tính:

https://mega.co.nz/#!iUpgGLIb!ug1q94DPMq5mesAGTs0_vzfo0WufhB6uHCje8_tHxY4