Tags

, ,

Sử dụng công nghệ Microsoft DirectX là một tập hợp các giao diện lập trình ứng dụng (API) để xử lý các nhiệm vụ liên quan đến đa phương tiện, đặc biệt là chương trình trò chơi và video trên nền tảng của Microsoft. Ban đầu, tên của những API này tất cả đều bắt đầu với Direct, chẳng hạn như Direct3D, DirectDraw, DirectMusic, DirectPlay, DirectSound … DirectX đã được tiếp tục phát triển cho Windows API như Direct2D và DirectWrite. Để hiện thực thành ứng dụng chúng ta cần sử dụng hai thư viện sau: DirectX.Capture.dll và DShowNET.dll.

Trước tiên ta thực hiện tao ra những biến toàn cục.

  public DirectX.Capture.Filter Camera;

            public DirectX.Capture.Capture CaptureInfo;

            public DirectX.Capture.Filters CamContainer;

            Image captureImage;

Trong biến cố From Load chúng ta tạo biến để có thể lấy tất cả những Camera được gắn trên máy tính.

webcam_1webcam_2

 

Bài viết có sử dụng thêm tài liệu ngoài.

SOURCE CODE: https://1drv.ms/u/s!AuxVycbifty1oQdu7WMX1rLZAxDV

Me: https://www.facebook.com/phamhoainam1215.info

Advertisements