Tags

,

Viết một chương trình đơn giản để chụp lại màn hình máy tính 😀

Để hiện thực được chương trình ta thêm vào không gian tên

System.IO, System.Drawing.Imaging.

Mặc định của việc chụp ảnh màn hình máy laptop là sẽ tạo ra tấm ảnh có kích thước bằng kích thước màn hình, với những máy laptop có độ phân giải màn hình cao thì bức ảnh tạo ra sẽ có dụng lượng và kích thước lớn là điều không cần thiết và gây khó khăn trong việc gửi ảnh lên Server. Vì vậy sau khi lấy được ảnh màn hình chúng ta tạo đối tượng để làm thay đổi kích thước ảnh. Để thực hiện được trong hàm FromLoad của ứng dụng chúng ta làm như sau:

ChupManHinh

SOURCE CODE: http://1drv.ms/1tWHQPN

Me: https://www.facebook.com/phamhoainam1215.info

Advertisements