Tags

, , , , , , ,

Hướng dẫn trên powerpoint:

http://www.slideshare.net/NamPhmHoi1/x-l-li-thng-gp

 

Hướng dẫn trên word:

http://www.slideshare.net/NamPhmHoi1/x-l-li-thng-gp

 

Giả lập lắp ráp máy tính:

https://mega.co.nz/#!iUpgGLIb!ug1q94DPMq5mesAGTs0_vzfo0WufhB6uHCje8_tHxY4

Advertisements